CURSURI POSTUNIVERSITARE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP), organizează cursuri de formare psihopedagogică de scurtă durată (în regim postuniversitar).

Înscrierile se pot face în intervalul

14.09.2017 -1.10.2017,

Pe str. Daicoviciu nr. 15, bloc Turn, etaj 2, sala 207,

(secretariatul departamentului),

între orele 9.00-11.00

Documentele aferente dosarului pentru înscriere sunt următoarele:

 1. • Fișa de înscriere (click aici!);
 2. • Diploma de licenţă, copie simpla, “conform cu originalul”;
 3. • Foaie matricolă/ supliment la diploma de licență ”conform cu originalul”;
 4. • Carte/ buletin de identitate, copie simplă;
 5. • Certificat naştere, copie simplă;
 6. • Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă;
 7. • Certificat medical;
 8. • Contract de studii, în două exemplare. (click aici!)

Înscrieri MODUL PSIHOPEDAGOGIC Nivelul II

Absolvenții Nivelului I al Modulului Psihopedagogic, au oportunitatea de a urma în regim postuniversitar, cu taxă, comasat, pe durata semestrului al doilea al anului universitar 2016-2017, cursurile aferente NIVELULUI II.

Activitățile  didactice se vor desfășura sâmbăta și duminica, începând cu data de 4 martie 2017, pe str. C-tin Daiconiciu nr. 15, Clădirea Turn, et.2, sala 206, de la ora 9.00.

Înscrierile se fac la sediul departamentului, sala 207, Cladirea Turn, str. C-tin Daicoviciu nr. 15,  în timpul programului de lucru, la Secretariat, în perioada 1 februarie – 1 martie 2017.

Pentru înscriere, candidații vor depune la secretariatul DSPP dosarul personal, cuprinzând următoarele documente:

 • Copie după certificatul naștere (2 exemplare);
 • Copie după CI (2 exemplare);
 • Copie după diploma de licență (sau adeverință);
 • Contractul de studiu (click aici);
 • Copie dupa chitanța aferentă plății taxei de studii;
 • Certificatul de absolvire a nivelului I (sau adeverință);
 • 2 fotografii, dimensiune 3/4 (tip buletin).

Taxa de studii este de 950 de lei și se va depune în contul UTCN, IBAN RO 35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, cu specificația taxă pentru modulul psihopedagogic nivelul II.

Angajații universității (inclusiv masteranzii și doctoranzii UTCN) dispun de o reducere de 200 de lei.

ANUNT COLOCVIU GRAD I 2017

Vă informăm că programul de perfecţionare pentru gradul didactic I pentru anul 2017 este:

COLOCVIUL DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I, seria 2016 – 2018 (cei care s-au înscris în perioada 01 – 31.10.2016) se va desfăşura în ziua de MARTI 7 februarie 2017 începând cu ora 10,00, la sediul D.S.P.P. UTCLUJ, (Clădirea Turn, et. II, sala 206)

Taxa de procesare a colocviului este de 150 lei, plătibilă la serviciul taxe al Universităţii (candidaţii se vor prezenta cu chitanţa la colocviu).

*** Pentru colocviu cadrele didactice vor pregăti planul lucrării metodico – ştiinţifice.

*** Predarea lucrării – în formă definitivă – până în 31.08.2018.

Înscrieri MODUL PSIHOPEDAGOGIC Nivelul I

Absolvenții de studii superioare, care nu au participat în timpul studiilor de licență la cursurile de specialitate aferente Nivelului I al Modulului Psihopedagogic, au oportunitatea de a le urma în regim postuniversitar, cu taxă, comasat, pe durata semestrului întâi al anului universitar.

Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului I al anului universitar 2016-2017, sâmbăta și duminica, pe str. C-tin Daiconiciu nr. 15, Clădirea Turn, et.2, sala 206.

Pentru înscriere, candidații vor depune la secretariatul DSPP dosarul personal, cuprinzând următoarele documente:
•    Copie după certificatul naștere (2 exemplare);
•    Copie după CI (2 exemplare);
•    Copie după diploma de licență (sau adeverință);
•    Contractul de studiu (click aici);
•    Copie dupa chitanța aferentă plății taxei de studii.
•    2 fotografii, dimensiune 3/4 (tip buletin).

Taxa de studii este de 950 de lei și se va depune în contul UTCN, IBAN RO 35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, cu specificația taxă pentru modulul psihopedagogic nivelul I.

Angajații universității (inclusiv masteranzii și doctoranzii UTCN) dispun de o reducere de 200 de lei.

Înscrierile se fac la sediul departamentului, sala 207, Cladirea Turn, str. C-tin Daicoviciu nr. 15, în timpul programului de lucru, la Secretariat.

ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția profesorilor înscriși la GRADUL DIDACTIC II, sesiunea 2016.

Examinările vor avea loc după următorul calendar:

– 30 august 2016, ora 9.00 – examen scris la METODICA PREDĂRII SPECIALITĂȚII;

– 31 august 2016, ora 9.00 – examen oral la PEDAGOGIE.

Examenele se vor desfășura în sala 206, Clădirea Turn, etajul 2, str. C-tin Daicoviciu nr. 15.

Programa pentru Metodica predării specialității (click aici).

Programa pentru Pedagogie (click aici).

Înscrieri MODUL PSIHOPEDAGOGIC Nivelul II

Absolvenții Nivelului I al MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC se pot înscrie, până pe data de 20 februarie 2016, la Nivelul II, organizat în regim postuniversitar. Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2015-2016, sâmbăta și duminica, pe str. C-tin Daicoviciu nr. 15, Clădirea Turn, et.2, sala 206.
Pentru înscriere, candidații vor depune la secretariatul DSPP dosarul personal, cuprinzând următoarele documente:

 • 1. Copie după certificatul naștere;
 • 2. Copie după CI;
 • 3. Copie după diploma de licență (sau adeverință);
 • 4. Copie după certificatul de absolvire a Nivelui I (sau adeverință);
 • 5. Contractul de studiu (click aici).
 • 6. Copie dupa chitanța aferentă plății taxei de studii.

Taxa de studii este de 950 de lei și se va depune în contul departamentului, IBAN RO 35 TREZ 2162 0733 0500 XXXX, cu specificația taxă pentru modulul psihopedagogic nivelul II.

Angajații universității (inclusiv masteranzii și doctoranzii UTCN) dispun de o reducere de 200 de lei.