IMPORTANT! Colocviul pentru GRADUL DIDACTIC I – 2016

By | 29 ianuarie 2016

ANUNȚ IMPORTANT!

Colocviul pentru GRADUL DIDACTIC I va avea loc în data de 6 februarie 2016, ora 10, str. Daicoviciu nr. 15, blocul Turn, et. 2, sala 206.
Taxa de colocviu este de 150 de lei și se va depune în contul departamentului,  IBAN RO 35 TREZ 2162 0733 0500 XXXX, cu specificația taxă pentru colocviu gradul I.