Monthly Archives: septembrie 2016

Înscrieri MODUL PSIHOPEDAGOGIC Nivelul I

Absolvenții de studii superioare, care nu au participat în timpul studiilor de licență la cursurile de specialitate aferente Nivelului I al Modulului Psihopedagogic, au oportunitatea de a le urma în regim postuniversitar, cu taxă, comasat, pe durata semestrului întâi al anului universitar.

Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului I al anului universitar 2016-2017, sâmbăta și duminica, pe str. C-tin Daiconiciu nr. 15, Clădirea Turn, et.2, sala 206.

Pentru înscriere, candidații vor depune la secretariatul DSPP dosarul personal, cuprinzând următoarele documente:
•    Copie după certificatul naștere (2 exemplare);
•    Copie după CI (2 exemplare);
•    Copie după diploma de licență (sau adeverință);
•    Contractul de studiu (click aici);
•    Copie dupa chitanța aferentă plății taxei de studii.
•    2 fotografii, dimensiune 3/4 (tip buletin).

Taxa de studii este de 950 de lei și se va depune în contul UTCN, IBAN RO 35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, cu specificația taxă pentru modulul psihopedagogic nivelul I.

Angajații universității (inclusiv masteranzii și doctoranzii UTCN) dispun de o reducere de 200 de lei.

Înscrierile se fac la sediul departamentului, sala 207, Cladirea Turn, str. C-tin Daicoviciu nr. 15, în timpul programului de lucru, la Secretariat.