Monthly Archives: septembrie 2017

CURSURI POSTUNIVERSITARE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP), organizează cursuri de formare psihopedagogică de scurtă durată (în regim postuniversitar).

Înscrierile se pot face în intervalul

14.09.2017 -1.10.2017,

Pe str. Daicoviciu nr. 15, bloc Turn, etaj 2, sala 207,

(secretariatul departamentului),

între orele 9.00-11.00

Documentele aferente dosarului pentru înscriere sunt următoarele:

  1. • Fișa de înscriere (click aici!);
  2. • Diploma de licenţă, copie simpla, “conform cu originalul”;
  3. • Foaie matricolă/ supliment la diploma de licență ”conform cu originalul”;
  4. • Carte/ buletin de identitate, copie simplă;
  5. • Certificat naştere, copie simplă;
  6. • Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă;
  7. • Certificat medical;
  8. • Contract de studii, în două exemplare. (click aici!)