Gradul II

GRADUL DIDACTIC II

Obținerea gradului didactic II reprezintă o certificare cunoștințelor și competențelor cadrului didactic, respectiv o treaptă superioară de profesionalizare în cariera didactică. Condițiile pentru participarea la examenul de Grad Didactic II sunt prevăzute în OM 5561/2011, cu completările ulterioare (OM 3129 / 2013 și adresa MEN nr. 47077 / 28.05.2013).

Examene GRAD DIDACTIC II – sesiunea 2016

Pentru profesori (toate specializările) probele pentru obținerea Gradului Didactic II, sesiunea 2016, se vor desfășura după următorul program:

– 30 august 2016, ora 9.00 – examen scris la METODICA PREDĂRII SPECIALITĂȚII;

– 31 august 2016, ora 9.00 – examen oral la PEDAGOGIE.

Examenele se vor desfășura în sala 206, Clădirea Turn, etajul 2, str. C-tin Daicoviciu nr. 15.

Programa pentru  METODICA PREDĂRII SPECIALITĂȚII (click aici).

Programa pentru PEDAGOGIE (click aici).