Monthly Archives: februarie 2016

Înscrieri MODUL PSIHOPEDAGOGIC Nivelul II

Absolvenții Nivelului I al MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC se pot înscrie, până pe data de 20 februarie 2016, la Nivelul II, organizat în regim postuniversitar. Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2015-2016, sâmbăta și duminica, pe str. C-tin Daicoviciu nr. 15, Clădirea Turn, et.2, sala 206.
Pentru înscriere, candidații vor depune la secretariatul DSPP dosarul personal, cuprinzând următoarele documente:

  • 1. Copie după certificatul naștere;
  • 2. Copie după CI;
  • 3. Copie după diploma de licență (sau adeverință);
  • 4. Copie după certificatul de absolvire a Nivelui I (sau adeverință);
  • 5. Contractul de studiu (click aici).
  • 6. Copie dupa chitanța aferentă plății taxei de studii.

Taxa de studii este de 950 de lei și se va depune în contul departamentului, IBAN RO 35 TREZ 2162 0733 0500 XXXX, cu specificația taxă pentru modulul psihopedagogic nivelul II.

Angajații universității (inclusiv masteranzii și doctoranzii UTCN) dispun de o reducere de 200 de lei.