Ofertă Educaţională

Cursuri în cadrul Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică:

 Nivelul I:

 1. Psihologia Educației (lect. dr. Florin Gheorghe Trif, lect. dr. Dorin Stanciu);
 2. Fundamentele Pedagogiei. Teoria și Metodologia Curriculumului ( lect. dr. Alina Crişan, lect. dr. Liana Tăuşan, asist. dr. Lorena Peculea);
 3. Teoria și Metodologia Instruirii. Teoria și Metodologia Evaluării (lect. dr. Alina Crişan, lect. dr. Liana Tăuşan, asist. dr. Lorena Peculea);
 4. Didactica specialității tehnice (prof. dr. ing. Carmen Bal);
 5. Instruire asistată de calculator (lect. dr. Florin Gheorghe Trif, prof. dr. ing. Carmen Bal);
 6. Managementul clasei de elevi (prof. dr. ing. Carmen Bal);
 7. Practică pedagogică (responsabil: dr. ing. Carmen Bal).

Nivelul II:

 1. Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor (lect. dr. Dorin Stanciu, asist. dr. Lorena Peculea)
 2. Proiectarea şi managementul programelor educaţionale (lect. dr. Liana Tăuşan)
 3. Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar) (prof. dr. ing. Carmen Bal);
 4. Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar) – responsabil: dr. ing. Carmen Bal;
 5. Comunicare educaţională ( dr. Alina Crişan);
 6. Managementul organizaţiei şcolare (prof. dr. ing. Carmen Bal).

Cursuri la nivel licenţă (altele decât cele de la Modulul Psihopedagogic):

 1. Dezvoltare Personală şi Profesională (lect. dr. Dorin Stanciu);
 2. Ergonomie (lect. dr. Dorin Stanciu, prof. dr. ing. CarmenBal);
 3. Comunicare şi etică profesională (lect. dr. Mihai Octavian Naghiu);
 4. Economia firmei (prof. dr. ing. ec. Bacali Laura, asist. drd. Juhos Ioana);
 5. Economie (prof. dr. ing. ec. Bacali Laura, asist. drd. Juhos Ioana);
 6. Economie şi legislaţie (lect. dr.Mihai Octavian Naghiu).