Nivelul I (iniţial)

Studenţii admişi în anul I al ciclului studiilor universitare de licenţă, care şi-au exprimat, la admitere, opţiunea de a parcurge Programul de formare psihopedagogică, au oportunitatea de a urma cursurile Nivelului I, concomitent cu studiile de specialitate. Acestea se derulează pe parcursul anilor de studiu I, II și III.

Nivelul I (iniţial), acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice.

Admiterea la Nivelul I al Modulului Psihopedagogic se face pe baza susţinerii unui interviu, programat în perioada 1-15 octombrie a anului şi se finalizează cu acordarea de calificative (admis, respins). Este necesară, de asemenea, completarea Contractului de studii pentru Nivelul I licență.

Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examenul de absolvire, constând în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic.

Documente utile:


Planul de învățământ Nivelul I (click pentru a descarca)