Înscrieri MODUL PSIHOPEDAGOGIC Nivelul II

By | 18 ianuarie 2017

Absolvenții Nivelului I al Modulului Psihopedagogic, au oportunitatea de a urma în regim postuniversitar, cu taxă, comasat, pe durata semestrului al doilea al anului universitar 2016-2017, cursurile aferente NIVELULUI II.

Activitățile  didactice se vor desfășura sâmbăta și duminica, începând cu data de 4 martie 2017, pe str. C-tin Daiconiciu nr. 15, Clădirea Turn, et.2, sala 206, de la ora 9.00.

Înscrierile se fac la sediul departamentului, sala 207, Cladirea Turn, str. C-tin Daicoviciu nr. 15,  în timpul programului de lucru, la Secretariat, în perioada 1 februarie – 1 martie 2017.

Pentru înscriere, candidații vor depune la secretariatul DSPP dosarul personal, cuprinzând următoarele documente:

  • Copie după certificatul naștere (2 exemplare);
  • Copie după CI (2 exemplare);
  • Copie după diploma de licență (sau adeverință);
  • Contractul de studiu (click aici);
  • Copie dupa chitanța aferentă plății taxei de studii;
  • Certificatul de absolvire a nivelului I (sau adeverință);
  • 2 fotografii, dimensiune 3/4 (tip buletin).

Taxa de studii este de 950 de lei și se va depune în contul UTCN, IBAN RO 35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, cu specificația taxă pentru modulul psihopedagogic nivelul II.

Angajații universității (inclusiv masteranzii și doctoranzii UTCN) dispun de o reducere de 200 de lei.