Logo DSPP

Bine ati venit la Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Contact

Locatia Cluj-Napoca
Adresa: Str. Constantin Daicoviciu, nr.15, Bloc Turn, et.II, sala 207
Cluj-Napoca, 400020, România
Telefon:0264-401348
Orar: 09.00-11.00 (luni-joi)

Locatia Baia Mare
Adresa: Str. Victoriei, nr. 76, Etaj II, Sala 36
Baia Mare, 430072, România
Telefon: 0262-218132, 0264-202961
Orar: 13.00-15.30 (L, Mi, J); 12.00-14.30 (Ma, V)

Nivelul I Postuniversitar

În cazul absolvenţilor, înscrierea în regim postuniversitar la cursurile unui program de formare psihopedagogică de Nivel I este condiţionată de absolvirea cu diplomă a unui program de studii universitare de licenţă.

Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, se organizează numai în regim cu taxă.

Cuantumul taxei de înscriere şi al taxei de şcolarizare se stabileşte anual de către Senatul UTCN,

Admiterea la programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, se face pe bază de dosar. 

 

Componenţa dosarului de înscriere:

 

- fişă de înscriere tip;

- diplomă de licenţă şi foaie matricolă  în original (pentru conformitate) şi copii xerox;

- carte de identitate - copie xerox;

- certificatul de naştere în original (pentru conformitate) si copie xerox;

- certificatul de căsătorie (după caz) în original (pentru conformitate) şi copie xerox;

- contract de studii;

- adeverință medicală care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau   de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

- chitanţa de achitare a taxei de înscriere.


Taxa de studii este de 1000 de lei și se va depune în contul UTCN, IBAN RO 35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, cu specificația taxă pentru modulul psihopedagogic nivelul I.

 

 

 

Documente utile:

 

Planul de învățământ Nivelul I (click pentru a descarca)

 

Contract de studii Nivel I Postuniversitar (click pentru a descarca)

 

Fisa de inscriere (click pentru a descarca)

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter