Logo DSPP

Bine ati venit la Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Contact

Locatia Cluj-Napoca
Adresa: Str. Constantin Daicoviciu, nr.15, Bloc Turn, et.II, sala 207
Cluj-Napoca, 400020, România
Telefon:0264-401348
Orar: 09.00-11.00 (luni-joi)

Locatia Baia Mare
Adresa: Str. Victoriei, nr. 76, Etaj II, Sala 36
Baia Mare, 430072, România
Telefon: 0262-218132, 0264-202961
Orar: 13.00-15.30 (L, Mi, J); 12.00-14.30 (Ma, V)

Program de studii psihopedagogice Nivel II - postuniversitar

 

Înscrierea în regim postuniversitar la programe de formare psihopedagogică de Nivel II este condiţionată de absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă şi a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, se organizează numai în regim cu taxă.

Cuantumul taxei de înscriere şi al taxei de şcolarizare se stabileşte anual de către Senatul UTCN.

Admiterea la programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, se face pe bază de dosar. 

 

Componenţa dosarului de înscriere:

 

- fişă de înscriere tip;

- diplomă de licenţă şi foaie matricolă  în original (pentru conformitate) şi copii xerox;

 - diplomă de master și foaie matricolă în original (pentru conformitate) si copii xerox;

- certificat/adeverinţă de absolvire a Nivelului I în original (pentru conformitate) şi copii xerox;

- carte de identitate - copie xerox;

- certificatul de naştere în original (pentru conformitate) si copie xerox;

- certificatul de căsătorie (după caz) în original (pentru conformitate) şi copie xerox;

- contract de studii;

- adeverință medicală care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau   de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

- chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter